Rien Woerden

Hobby's van een pensionado
Projecten
1. Zonnepanelen - meten van het verbruik
De ESP32 is in de meterkast ingebouwd om de opbrengst van de zonnepanelen te registreren. Twee digitale verbruiksmeters (DDS-238) meten hetgeen de zonnepanelen op het schuurdak en op het dak van de woning opwekken.
Met de DDS238-1 kan je op drie manieren het vermogen meten. Het LCD-schermpje meet met een nauwkeurigheid van 0.1 kWh, het knipper-LEDje geeft 1000 pulsen per kWh en is een connector met een "open-collector" waarop de ESP32 is aangesloten om de pulsen te tellen.

De actuele stand is in een app op tablet en telefoon te zien. 's Nachts wordt er een melding èn een e-mail naar me gestuurd met de opbrengsten van de dag.


De gafieken van een week in juni


Nog net genoeg ruimte in de groepenkast voor 2 stuks DDS238-1


Het kastje onder de groepenkast; de ESP32 zorgt voor wifi-verbinding3. Lego - app op tablet; met Arduino UNO
Lego heeft twee typen motoren. Een gelijkstroommotor (DC-motor) en een servomotor. De DC-motoren heb ik in twee maten.

Links de servomotor, M-motor en XL-motor

Ik heb een app gemaakt (zie hieronder) waarmee je 3 DC-motoren, 1 servomotor en 5 LED`s draadloos via bluetooth aan kunt sturen.

Schermafdruk van de app

De Arduino UNO heeft geen wifi en bluetooth aan boord. Een losse bluetooth-ontvanger van het type HC06 biedt daarvoor uitkomst (zie figuur hiernaast).Het schema met ATmega328p en L293D (2x)


De printlayout
2. Luxaflex - op afstand openen en sluiten
Omdat we regelmatig op vakantie gaan hebben we de mogelijkheid geraliseerd om de lamellen van de luxaflex in de keuken op afstand open en dicht te doen. Dan hoeven we de buurvrouw niet elke keer te belasten met he openen en sluiten van de gordijnen. Een stappenmotor (afkomstig uit een ouderwetse 3,5" diskettestation) draait de lamellen open en dicht. Dat kan op afstand via internet met de "klikaanklikuit"-app, zowel handmatig als automatisch, op in te stellen tijden.


De motor en het kastje


Het schema met 5V voeding, ATtiny85 en ULN2803


De printtekening


De printen; minimaal 5 tegelijk besteld in China (€ 11,41 per 5)


4. Lego - app op tablet; met ESP32
Omdat de Arduino UNO geen bluetooth aan boord heeft heb ik project 3 aangepast voor een ESP32 die behalve bluetooth zelfs wifi heeft. De app is ook wat verbeterd.


Schermafdruk van de app

Er zijn nu 4 DC-motoren èn 4 servomotoren tegelijk te bedienen. De twee resterende GPIO-pinnen van de ESP32 zijn (nog) niet in de app en het Arduino-programma verwerkt, maar al wel op de print beschikbaar voor andere toepassingen. De Lego-servomotor wil (nog) niet lekker aangestuurd worden; blijft in alle standen piepen en trillen. Met een hobby-servomotor lukt het wel, dus heb ik een aantal servo's zodanig ingebouwd dat ze in Lego bruikbaar zijn.


Omgebouwde servomotoren

Helemaal bovenin is de schermlayout van de app al opgenomen; de code die achter elke button zit is hier onder in enkele afbeeldingen te zien.


MitAppInventor - Programma in zijn geheel


MitAppInventor - Programmadeel bluetooth


MitAppInventor - Programmadeel DC-motoren (elke button net zo)


MitAppInventor - Programmadeel servomotoren (elke button net zo)

Het schema en de print zijn weer getekend in Eagle.


Schema van de print


Print lay-out

Het programma is geschreven in de Arduino-omgeving. De complete code is hier te vinden.