2020-12-15 — Domotica-update

In de meterkast zaten al twee Raspberry Pi's; de Pi-zero voor uitlezing van de Slimme Meter en de Pi3 als server om alles benaderbaar te maken vanaf de hele wereld. Daaraan is in december 2020 een ESP01 toegevoegd.

Met de ESP01 wordt nu drie datastromen verzameld en verzonden naar Domoticz, namelijk:
1. vanuit P1monitor – hoeveel energie wordt er vandaag geleverd/gebruikt?
   Zie pagina "2019 Slimme Meter" 
2. vanuit Blynk – wat leveren de zonnepanelen vandaag op?
   Zie pagina "Zonnepanelen – meten van het verbruik" 
3. vanuit 2 sensoren type DS18B20 – wat is nu de kamer- en buitentemperatuur?

Met de software, geschreven in Arduino, wordt ongeveer elke 3 seconden een API (Application Programming Interface) opgehaald uit P1monitor met alle actuele dag-data vanuit de slimme meter. Softwarematig wordt de data van de 7 regels na de volgende zinsneden vanuit de ESP01 naar Domiticz gezonden: [8, [9, [10, [11, [44, [74 en [77].

Een voorbeeld van de API van 15 december 2020 om 11.37:53 uur zie je hieronder.

API

Het scherm Overig van Domoticz zie je hieronder:

De vier datastromen van de “Zon” die je hierboven ziet worden elke circa 3 seconden, vanuit de ESP-32 waarop Blynk draait, opgehaald. De Arduino-software op de ESP-32 berekent deze data uit het aantal keren dat de beide DS282’s een puls geven. Het aantal pulsen is afhankelijk van de hoeveelheid energie die de zonnepanelen terug leveren aan het elektriciteitsnet. Helemaal onderaan wordt de buiten- en binnentemperatuur weergegeven. In Arduino worden die met twee DS18B20-sensoren via het “one-wire protocol” elke circa 3 seconden gemeten en verzonden naar Domoticz.

Bovenstaand scherm geeft ook de mogelijkheid om de weergave in Domoticz aan te passen en om een grafiek op te roepen van het verleden, zie hieronder:

Via de knop Dashboard krijg je wel inzicht in de data, maar ‘log” en “aanpassen” is hier niet mogelijk. Eveneens zichtbaar zijn nu de schakelmogelijkheden van de ontvangers van “Klik-Aan-Klik-Uit”. Alle lichtbronnen zijn nu vanuit Domoticz aan en uit te schakelen. Natuurlijk is dit ook nog steeds mogelijk met de aparte app van Klik-Aan-Klik-Uit. Op USB-ingang van de Pi3-server is hiertoe een “RFXCOM – RFXtrx433 USB 433.92MHz” aangesloten.  Zie hiernaast.

Onder de knop Schakelaars zie je dezelfde schakelmogelijkheden, maar hier heb je wel meer informatiemogelijkheden, zie hier onder:

Update 18 december 2021

Inmiddels heb ik me weer wat meer in Domoticz verdiept. Na lang zoeken en veel uitproberen is het uiteindelijk toch gelukt om de met behulp van een “Floorplan” alle data van mijn sensoren en Slimme Meter zichtbaar te maken. Ook alle KlikAanKlikUit-schakelaars zijn te bedienen.