Projecten

1. Meten wat zonnepanelen opleveren
De ESP32 is in de meterkast ingebouwd om de opbrengst van de zonnepanelen te registreren. Twee digitale verbruiksmeters (DDS-238) meten hetgeen de zonnepanelen op het schuurdak en op het dak van de woning opwekken.
Met de DDS238-1 kan je op drie manieren het vermogen meten. Het LCD-schermpje meet met een nauwkeurigheid van 0.1 kWh, het knipper-LEDje geeft 1000 pulsen per kWh en is een connector met een “open-collector” waarop de ESP32 is aangesloten om de pulsen te tellen.

De actuele stand is in een app (van Blynk) op tablet en telefoon te zien. ’s Nachts wordt er een melding èn een e-mail naar me gestuurd met de opbrengsten van de dag. Er is nog net genoeg ruimte in de groepenkast voor 2 stuks DDS238-1. Het kastje onder de groepenkast, met de ESP32, zorgt voor wifi-verbinding.

De grafieken zijn van een week in juni

Halverwege 2022 blijkt het niet meer te werken. Blynk is een betaalde app en site geworden, en daar heb ik een hekel aan. Zeker als het ook anders kan. Sinds oktober 2022 gebruik ik de optie die P1-monitor daar inmiddels voor heeft ontwikkeld. Zie punt 10 op deze pagina.

2. Luxaflex – op afstand openen en sluiten
Omdat we regelmatig op vakantie gaan hebben we de mogelijkheid gerealiseerd om de lamellen van de luxaflex in de keuken op afstand open en dicht te doen. Dan hoeven we de buurvrouw niet elke keer te belasten met het openen en sluiten van de gordijnen. Een stappenmotor (afkomstig uit een ouderwetse 3,5″ diskettestation) draait de lamellen open en dicht. Dat kan op afstand via internet met de “klikaanklikuit”-app, zowel handmatig als automatisch, op in te stellen tijden.

Hier onder: de motor en het kastje,  het schema met 5V voeding, ATtiny85 en ULN2803, de printtekening en de printen; minimaal 5 tegelijk besteld in China (€ 11,41 per 5)

3. Lego – app op tablet; met Arduino UNO
Lego heeft twee typen motoren. Een gelijkstroommotor (DC-motor) en een servomotor. De DC-motoren heb ik in twee maten. In de afbeelding hier onder zie je van links naar rechts de servomotor, M-motor en XL-motor.

Ik heb een app gemaakt (zie hieronder) waarmee je 3 DC-motoren, 1 servomotor en 5 LED`s draadloos via bluetooth aan kunt sturen. De Arduino UNO heeft geen wifi en bluetooth aan boord. Een losse bluetooth-ontvanger van het type HC06 biedt daarvoor uitkomst.

In de afbeeldingen: het schema met ATmega328p en L293D (2x), de printlayout.

4. Lego – app op tablet; met ESP32
Omdat de Arduino UNO geen bluetooth aan boord heeft heb ik project 3 aangepast voor een ESP32 die behalve bluetooth zelfs wifi heeft. De app is ook wat verbeterd.

Er zijn nu 4 DC-motoren èn 4 servomotoren tegelijk te bedienen. De twee resterende GPIO-pinnen van de ESP32 zijn (nog) niet in de app en het Arduino-programma verwerkt, maar al wel op de print beschikbaar voor andere toepassingen. De Lego-servomotor wil (nog) niet lekker aangestuurd worden; blijft in alle standen piepen en trillen. Met een hobby-servomotor lukt het wel, dus heb ik een aantal servo’s zodanig in Legostenen gemonteerd dat ze in Lego-projecten bruikbaar zijn.

Omgebouwde servomotoren

De code die achter elke button zit is gemaakt in MitAppInventor en hier onder in enkele afbeeldingen te zien. Het schema en de print zijn weer getekend in Eagle. Het programma is geschreven in de Arduino-omgeving. De complete code is hier te vinden.

5. Lego BOOST
Sinds 2017 heeft Lego een Boost-set die Lego-speelgoed eenvoudig laat programmeren. Als een model eenmaal in elkaar is gezet, kan het bestuurd worden door middel van een app op de tablet. Het ‘programmeren’ gaat in blokken zoals Scratch die ook kent.

De drie hardware-onderdelen die voor de elektronica besturing zorgen zie je hier onder:
– de verplaatsingshub (met de elektronica en 2 motoren)
– de externe motor
– de sensor die het mogelijk maakt om afstand waar te nemen en om kleuren te herkennen.

De volgende figuur toont het “programma” om de verplaatsingshub met een snelheid van “9” (op een schaal van 0-100) te verplaatsen totdat een object wordt waargenomen op een afstand “4” (op een schaal van 0 tot 9). Dan draait de hub 45 graden gedurende 2 seconden en verplaatst weer totdat een object wordt waargenomen, enzovoorts.

Zo simpel kan het zijn!

Lego BOOST is gemaakt om kinderen eenvoudig te leren programmeren. Mijn bedoeling is om Stijn ook zo ver te krijgen dat hij dat leuk gaat vinden.

 

6. Extra zonnepanelen

Uitbreiding van het aantal zonnepanelen is in oktober 2019 aanleiding om alles betreffende onze zonnepanelen eens op een rijtje te zetten. Lees hier het verhaal.

 

 

 

 

7. Uitlezen van onze Slimme Meter

Op 13 december 2019 is ook bij ons een Slimme Meter geplaatst.
Die moet natuurlijk ook uitgelezen worden op de telefoon en tablet.
Lees hier hoe dat is gerealiseerd.

 

 

 

 

 

 

8. Een eigen gitaar maken

Omdat mijn kleinzoon Stijn altijd bij opa wil klussen bedachten we dat we dit keer wel eens een gitaar konden maken. Al werkend aan zo’n simpel gitaartje met snaren van elastiek kwam ik op het idee om eens op internet rond te kijken of het bouwen van een “echte” gitaar ook mogelijk was. En ja hoor, daar is voldoende informatie voorhanden. Komt nog bij dat inmiddels het Corona-virus ons noodt om meer op eigen terrein te blijven, dus alle tijd om er aan zoiets nieuws te beginnen.

Lees hier verder.

 

8. Domotica-update

Meterkast

Dashboard

In de meterkast zaten al twee Raspberry Pi’s; de Pi-zero voor uitlezing van de Slimme Meter en de Pi3 als server om alles benaderbaar te maken vanaf de hele wereld. Daaraan is in december 2020 een ESP01 toegevoegd.

Met de ESP01 wordt nu drie datastromen verzameld en verzonden naar Domoticz, namelijk: 1. Vanuit P1monitor – hoeveel energie wordt er vandaag geleverd/gebruikt?
    Zie pagina “2019 Slimme Meter”
2. Vanuit Blynk – wat leveren de zonnepanelen vandaag op?
    Zie pagina “Zonnepanelen – meten van het verbruik”
3. Vanuit 2 sensoren type DS18B20 – wat is nu de kamer- en buitentemperatuur?

Lees hier verder.

 

9. Print voor 4 Legomotoren

Begin 2021 begin ik met een nieuw project. De bedoeling is dat voor de nieuwe aangeschafte 38-pins-ESP32-ontwikkelbordjes een app met bijbehorende print wordt ontworpen waarmee een viertal Lego-motoren kunnen worden aangestuurd. De print wordt ontworpen in Eagle, die daarna door mijn Chinese vrienden van PCBway in 5-voud voor € 11 kan worden gemaakt. De app wordt met APPinventor gemaakt. Hieronder volgen enkele afbeeldingen. Het Arduino-programma zie je hier.

10. Energiebesparing; IR-panelen

Gas wordt steeds duurder. Zonne-energie terugleveren levert maar 7 cent per kWh op, dus wordt het tijd om elektriciteit te gebruiken voor verwarming. Lees hier hoe we dat doen met Infrarood-panelen.